Een Bugout Bag (BOB) is een rugtas met daarin alle benodigdheden om in een noodsituatie 3 dagen of langer te kunnen overleven. Wat die benodigdheden zijn verschilt per persoon. Gebruikt iemand bijvoorbeeld medicijnen, heeft hij of zij kinderen mee die te jong zijn om zelf iets te dragen? Etc. Een leidraad is daarom erg handig bij het samenstellen van een goede Bugout Bag. Er zijn verschillende manieren om de basisbehoeften van mensen om te overleven in te delen. In dit artikel hanteren wij een zestal voorwaarden: -zuurstof, water, voedsel, bescherming, slaap, en goede mentale gesteldheid. Daar waar zuurstof, (drink)water, voedsel, en slaap voor zichzelf spreken, betekent bescherming zowel bescherming tegen de elementen (goede kleding, beschutting en warmte), als bescherming tegen ziekten (hygiëne & medicijnen) als ook bescherming tegen extern gevaar zoals wilde dieren of menselijke aanvallers. Bij een goede mentale gesteldheid moet men denken aan moraal, zingeving, hoop, liefde en een gevoel van connectie. Hieronder volgt een checklist met voor elke categorie enkele belangrijke dingen die in een Bugout Bag zouden moeten zitten.Lees meer